Szkolny konkurs plastyczny

„Życie w czasie pandemii koronawirusa”

Organizator

Szkolne Koło PCK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Konrada Mańki w Lublińcu

Cele konkursu

  • wdrażanie uczniów do przestrzegania reżimu sanitarnego w dobie pandemii,

  • właściwego zachowania się w szkole, na ulicy, przestrzegania zasad szczególnej higieny rąk

  • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej

  • wyrabianie poczucia estetyki i staranności wykonania prac plastycznych

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej i Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych w naszej placówce.

Trwa od 26 października do 20 listopada 2020r. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej pracy w dowolnej technice plastycznej płaskiej w formacie A4 na temat: „Życie w czasie pandemii koronawirusa”

Prace przestrzenne nie będą oceniane. Wszystkie prace uczniów winny być wykonane samodzielnie. Prace należy na odwrocie czytelnie podpisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, klasa (Zet) i złożyć u organizatorów do 20 listopada 2020r.

Organizatorzy powołają niezależne jury, które przyzna miejsce I-III w kategoriach:

  • klasy I-III Szkoły Podstawowej

  • klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej

  • Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne

Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania. Komisja Konkursowa nagrodzi prace w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i drobne upominki.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie na korytarzu szkolnym oraz stronie internetowej naszego Ośrodka.