OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

Coś dla klimatu

pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego

KATEGORIA I (przedszkola)

NAGRODY

Błażej Duda, 5 lat,

Ignacy Helm, 4 lata,

Aleksandra Bębenek, 6 lat,

WYRÓŻNIENIA

Liliana Kuśka, 5 lat,

Oliwia Antończyk, 5 lat,

Marek Baran, 4 lata,

KATEGORIA II (kl. I - IV)

NAGRODY

Aleksandra Kaleta, IIkl.

Jakub Brandt, IIkl.

Igor Jańczak, IIIkl.

WYRÓŻNIENIA

Urszula Puchała, IIIkl.

Maja Harych, IIkl.

Nikodem Sprancel, IIkl.

KATEGORIA III (V-VIII)

NAGRODY

Piotr Ucherek, VIIkl.

Magdalena Szczerbik, VIkl.

Julia Kopeć, Vkl .

WYRÓŻNIENIA

Piotr Gałan, VIIkl.,

Aleksandra Cichosz, Vkl.,

Maksym Ornaf, VII kl.

KATEGORIA IV (UCZNIOWIE ZE SZKÓŁ SPECJALNYCH I KLAS INTEGRACYJNYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ)

NAGRODY

Bartosz Wielgosz,

Jakub Klabis,

Paulina Grela,

WYRÓŻNIENIA

Nikola Szarmach,

Adam Kubat,

Bartosz Serafin,

ORGANIZATOR:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu;

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”;

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM”

MIEJSCE:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki ul. Stalmacha 90 42-700 Lubliniec kontakt - +48 34 356 32 41

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

 • rozwijanie wyobraźni ekologicznej i plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu;

TEMAT:

COŚ DLA KLIMATU - to tytuł tegorocznej edycji, ze względu na kryzys klimatyczny i chęć zwrócenia szczególnej uwagi dzieci i młodzieży na zagrożone losy naszej planety chcemy, aby nasz konkurs dotyczył tych właśnie problemów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, wcześniejsze nasze spotkania to COŚ NIEBIESKIEGO, COŚ ZIELONEGO, COŚ MOJEGO.

W swoich pracach plastycznych pokażmy zagrożenia i szkody które czyni człowiek, ale też piękno ginącej przyrody, piękno zagrożonych, ginących gatunków roślin i zwierząt. Jesteśmy cząstką przyrody, a ochrona przyrody jest naszą koniecznością, ZAANGAŻUJ SIĘ !!!

KATEGORIE WIEKOWE:

 • I grupa - Przedszkola

 • II grupa – I –IV szkoła podstawowa

 • III grupa – V –VIII szkoła podstawowa

 • IV grupa - uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa)

KRYTERIA OCENY PRAC :

 • zgodność z regulaminem

 • samodzielne i oryginalne ujęcie tematu

 • estetyka wykonania

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

TECHNIKA:

Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, collage, grafika, (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

ORGANIZACJA KONKURSU:

Termin nadsyłania prac

Termin nadsyłania prac do 20 marca 2020r. na adres: SOSW im. K. Mańki w Lublińcu ul. Stalmacha 90, 42 – 700 Lubliniec

Protokół Konkursu:

Protokół z posiedzenia Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Coś dla klimatu” - pobierz PDF

Wcześniejsze edycje konkursu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

COŚ MOJEGO

pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego

Dziękujemy dzieciom, młodzieży, ich nauczycielom i rodzicom, wszystkim, którym spodobał się nasz konkurs.

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI

Według oceny jury prace plastyczne nadesłane na tegoroczną edycję były wyjątkowe i niepowtarzalne bo dotyczyły Was samych. Pięknie, kreatywnie i prawdziwie pokazaliście nam swoje tu i teraz. Wrażliwość, ekspresja i emocje, to wszystko zawarte było w Waszych pracach. Wszyscy jesteście zwycięzcami:) Ocena prac była baaaaaaaaaaaaaaardzo trudna.

Przedstawiamy film, który otrzymaliśmy od KAYAH z pięknymi słowami skierowanymi do uczestników konkursu. Zapraszamy do obejrzenia.

Coś Mojego pozdrowienia od Kayah [1280x720].mp4

GRAND PRIX

WYRÓŻNIENIA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

COŚ ZIELONEGO

pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego

Coś zielonego - Galeria nagrodzonych prac

Film, który otrzymaliśmy od Pani Katarzyny Nosowskiej z pięknymi słowami skierowanymi do uczestników konkursu.

Nasza inspiracja muzyczna - piosenka p. Katarzyny Nosowskiej O LESIE z płyty NOSOWSKA 8 - w cudowny sposób wprowadziła nas w świat zielonego koloru.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

COŚ NIEBIESKIEGO

pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego

Coś niebieskiego - Galeria nagrodzonych prac

Film z pozdrowieniami dla uczestników "niebieskiej" edycji konkursu który przysłała nam Pani Natalia Przybysz. Przedstawia w nim też pracę która najbardziej Ją urzekła.