Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

Spotkania:

DRUGI WTOREK MIESIĄCA GODZ. 16.00

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu

informacje:

+48 662 071 396 lub +48 605 204 879