Razem

na Święta

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

„Razem na Święta” to akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mająca na celu zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym, a także propagowanie budowania wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy włączył się do tejże akcji, ponieważ dobroć, życzliwość i wsparcie to niezwykle ważne wartości, które chcemy wpajać naszym uczniom, tym bardziej w tak trudnym czasie jakim jest stan epidemii.

W ramach akcji „Razem na Święta”, uczniowie Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej , ich rodzice, opiekunowie prawni oraz pracownicy naszego Ośrodka, włączyli się w działania grupy wolontariuszy z Lublińca i okolic pod nazwą „Pomoc Koronawirus Lubliniec”. Akcja pomocowa tej grupy skierowana była do pacjentów Szpitala Powiatowego w Lublińcu i obejmowała zbiórkę plastikowych naczyń i sztućców, środków higieny osobistej, środków czystości oraz wybranych produktów spożywczych. Cieszyła się ona dużym powodzeniem i była wyrazem wspólnej troski o siebie i innych w trudnych czasach pandemii

Ponadto uczniowie pisali listy i wykonywali kartki oraz rysunki dla samotnych pacjentów przebywających w szpitalu. W akcję włączyli się także nasi uczniowie, przebywający na oddziale psychiatrycznym, którzy pod opieką swych nauczycieli, przygotowali wspaniałe prace i listy pełne wsparcia. Kartki, listy i rysunki zostały zalaminowane, w celu ułatwienia ich odkażania w szpitalu, co umożliwiło bezpieczne przekazanie ich chorym. Akcję tę z ramienia Ośrodka koordynowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, z panią Anną Trzepizur na czele, oraz z pomocą innych nauczycieli i organizacji ośrodkowych. Przeprowadzone zostały lekcje online, podczas których zachęcano dzieci do wykonania kartek i napisania listów. Przygotowanie kartek i listów było źródłem wielkiej radości i satysfakcji uczniów z możliwości ofiarowania potrzebującym czegoś od siebie, w ten wyjątkowy świąteczny czas.

Akcja „Razem na Święta” realizowana była równie intensywnie w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1. Uczniowie tej szkoły przygotowali i obdarowali podarunkami małych pacjentów Szpitala Hematologii i Onkologii w Zabrzu, wychowanków Domu Pomocy Społecznej Zameczek i Domu Dziecka w Lublińcu.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

Kartki i listy, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej, podarowane zostały również pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, którzy także doświadczają negatywnych skutków ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju. Prace plastyczne i listy naszych uczniów dostarczyła do DPS-u pani Ewa Fokczyńska-Nowak.

Wyjątkowe, z uwagi na bogatą i trójwymiarową grafikę, dotykowe kartki świąteczne przekazane zostały Kołu Polskiego Związku Niewidomych w Lublińcu. Akcję tę nadzorowała pani Benigna Porębska, która dostarczyła kartki osobom niewidomym z naszego miasta. Otrzymane kartki sprawiły obdarowanym ogromną radość.

„Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie.”

Spółdzielnia Uczniowska „Łasuch”, działająca w Szkołach Ponadpodstawowych uczestniczyła w akcji „Pomoc Koronawirus Lubliniec”, w ramach której, jej członkowie wraz z opiekunkami SU p. Agnieszką Gorącą i Sylwią Rose, przygotowali i przekazali niezbędne artykuły oraz środki sanitarne na ręce organizatorki zbiórki - pani Anny Trzepizur.

Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 1 w SOSW w Lublińcu z klasy III kn i II kn z kierunku gastronomicznego przygotowali na zajęciach praktycznych pod kierunkiem pani Agnieszki Gorącej słodki upominek w postaci świątecznych pierniczków i ciasteczek dla 25 dzielnych Wojowników z Oddziału Hematologiii Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Produkty na pyszne wypieki zostały zakupione i ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską „Łasuch”, działającą na terenie szkół. Ponadto Szkoła przekazała 6 książeczek o tematyce dziecięcej i młodzieżowej dla tych, którzy niestety Święta Bożego Narodzenia musieli spędzić w szpitalu. W całej akcji dodatkowo pracowały Elfy w postaci Pani Sylwii Rose, Ewy Jaksik i Emilii Wrona aby paczka wyglądała świątecznie i mogła bezpiecznie dotrzeć do celu. Należy także dodać, że Szkoły Ponadpodstawowe Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego współpracują od zeszłego roku ze Stowarzyszeniem Otoczka, które wspomaga i bierze udział w różnych akcjach na rzecz dzieci z chorobą nowotworową na terenie śląskich szpitali. Nasz Dar Serca można też śledzić na stronie Facebooka: Stowarzyszenie Otoczka.

Spółdzielnia Uczniowska „Łasuch” działająca w Szkołach Ponadpodstawowych w SOSW w Lublińcu postanowiła także w ramach akcji MEN „Razem na Święta” obdarować wychowanków naszych szkół mieszkających w Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej Zameczek na terenie Lublińca słodkimi upominkami. Członkowie, wraz z opiekunkami SU p. Agnieszką Gorącą i Sylwią Rose, przygotowali świąteczne paczki i przekazali je na ręce wychowawców - pani Bożeny Piątkowskiej i Katarzyny Peryga.

„W życiu nie liczy się ilość kroków, które robisz, ani butów, w których chodzisz, ale ślady, które zostawiasz w sercach innych…”