Egzamin ósmoklasisty

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej

Terminy egzaminów:

Prosimy o dopilnowanie punktualnego przyjścia ucznia tego dnia do szkoły na godz. 8.00.

Zgodnie z procedurami uczeń powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np.: książek, telefonów komórkowych.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów długopis (lub pióro) z czarnym atramentem. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Na egzamin zdający przynosi własną butelkę z wodą.

Zasady obowiązujące w czasie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Przed egzaminem ósmoklasisty

W trakcie egzaminu ósmoklasisty

Po egzaminie ósmoklasisty

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminów

zasady_bezpieczenstwa_podczas_egzaminow_2022.pdf

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym.pdf