Szkoła filialna

Wesoła Szkoła w naszych oczach

Wesoła Szkoła

Praca z programem ToonDoo

ToonDoo

Sukcesy Szkoły Filialnej przy Oddziale Pediatrycznym w Lublińcu w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Szkoły Filialnej przy Oddziale Pediatrycznym w Lublińcu wzięli udział w wielorakich konkursach na terenie całej Polski. Dzieci zdobyły liczne nagrody, dzięki temu dobrze reprezentowały naszą szkołę na zewnątrz i nawiązały nowe kontakty ze szkołami szpitalnymi i sanatoryjnymi z różnych zakątków.

W miesiącu październiku uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych w Rabce Zdrój pod hasłem "Jedz zdrowo” Celem konkursu był wzrost wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zdrowego odżywiania, oraz trwała zmiana ich nawyków żywieniowych. Na konkurs do Zespołu Szkół Uzdrowiskowych wpłynęło 155 prac z całej Polski, a uczestnicy byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych. Wśród tak dużej liczby prac przyznano nam znakomite pierwsze miejsce w kategorii klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz wyróżnienie w kategorii gimnazjum. Oceniając prace jury wzięło pod uwagę wykonanie pracy techniką inną niż rysunek, zgodność z tematem, estetykę wykonania, samodzielność, pomysłowość i oryginalność. Honorowymi patronami konkursu byli: Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój, Prezes Uzdrowiska Rabka, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zainteresowania rożnymi zakątkami naszego regionu były inspiracją do zgłoszenia swojego udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Przyszpitalnym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie pod nazwą „Pocztówka z mojej małej Ojczyzny” Uczestnikami konkursu byli hospitalizowani wychowankowie przedszkoli, uczniowie rozlicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło 150 prac plastycznych z 24 szkół przyszpitalnych. W trakcie oceny komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac, czytelność przekazu tematu, umiejętność operowania środkami wyrazu plastycznego, zastosowanie ciekawych technik oraz promowanie turystycznych walorów swojego regionu Nasza praca plastyczna w kategorii gimnazjum uzyskała wyróżnienie i została wyeksponowana na terenie Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Próżną jesienią, jak każdego roku mali pacjenci przystąpili do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych „Zrozumieć niepełnosprawność”, którego organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom, jak ważne w życiu codziennym jest zrozumienie ludzi niepełnosprawnych i propagowanie wiedzy na ten temat. Z nadesłanych z całej Polski ponad 200 prac nam udało się zdobyć pierwsze miejsce w kategorii wiekowej klasy IV-VI szkoły podstawowej. To wielkie uznanie dla naszej uczennicy Natalki z klasy czwartej, której pierwszy pobyt na Oddziale Pediatrycznym zakończył się wielkim, niezwykłym sukcesem.

Na zaproszenie ZSO nr 12 w Gliwicach wzięliśmy udział w XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Śląsk - moja mała Ojczyzna Schlesien - meine kleine Heimat” Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu Wśród wielu kręgów tematycznych prac konkursowych wybraliśmy „Śląska kobieta dawniej i dziś”. Ze względu na stan zdrowia wspólnymi siłami wykonaliśmy książkę w formie albumu „Ślonskie kobiyty”. Po śląsku opisaliśmy oraz zilustrowaliśmy życie kobiet w dawnych i współczesnych czasach, a także przedstawiliśmy znane Ślonzoczki. Na konkurs nadesłano bardzo wiele pięknych prac plastycznych i literackich, a nasza była najlepsza i uzyskała zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii albumy klasy IV-VI szkoły podstawowej. Nagrodzone wytwory można było podziwiać na wystawie pokonkursowej w Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

W miesiącu listopadzie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych o nazwie „Planeta marzeń” w Zespole Szkół nr 110 dla dzieci przewlekle chorych przy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na konkurs napłynęło 120 prac z różnych szkół szpitalnych z całej Polski. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci, rozwijanie umiejętności manualnych, a także oderwanie myśli od choroby. Komisja oceniająca zwracała uwagę na wartości artystyczne pracy konkursowej i jej zgodność z tematem. Dzięki zaangażowaniu naszej uczennicy Izy udało nam się pozyskać wyróżnienie w kategorii wiekowej gimnazjum, co wywołało zadowolenie wśród nagrodzonej uczennicy.

Od wielu lat chętnie bierzemy udział w różnych konkursach organizowanych przez ZSS przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o tematyce prozdrowotnej „Mały pacjent - wielkie prawa”, którego ideą było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znajomości praw pacjenta. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Na konkurs wpłynęły 153 prace z dziewiętnastu szkół. Nasza praca plastyczna, ilustrująca prawa pacjenta w szpitalu, wykonana w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej uzyskała honorowe pierwsze miejsce, a nagrodzone dzieła zostały pokazane na wystawie pokonkursowej.

Na zaproszenie ZSS 38 w Zabrzu wzięliśmy udział w z IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych pod hasłem „Obrazy Świata”.

Na konkurs wpłynęło 158 prace, z 19 szkół z całej Polski. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach, a jego celem było rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka przebywającego na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych, za pomocą różnych środków artystycznych, oraz wzmocnienie procesu adaptacji dziecka do nowego środowiska. W trakcie oceny, jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac, walory artystyczne oraz zgodność z tematem. Nasza praca zaszeregowana do kategorii wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej uzyskała chlubne trzecie miejsce i została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej na X Integracyjnym Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kurtyna w górę” w Zabrzu, oraz w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach, a także na konferencji dla nauczycieli szkół szpitalnych i sanatoryjnych w Ustroniu.

W maju uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastyczno-Informatycznym o nazwie „Mistrz słowa i obrazu”, który skierowany był do dzieci i młodzieży szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Tegoroczna edycja konkursu miała temat przewodni „Szkoła w szpitalu? Tak! To miejsce da się lubić”, a organizatorem był ZSS nr 6 w Katowicach przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi do tworzenia i prezentowania własnych prac literackich, plastycznych i multimedialnych, Konkurs cieszył się dużym odzewem, nadesłano ..prac. Nasi uczniowie wspólnie napisali opowiadanie na podstawie własnych przeżyć „Przygoda z muchomorem” oraz wykonali prezentację multimedialną o naszej „Wesołej Szkole” Pierwsza edycja konkursu przyniosła nam wielki sukces, gdyż w kategorii opowiadanie uzyskaliśmy znakomite pierwsze miejsce, a prezentacja zdobyła dyplom uznania.

Życzliwość i chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi były motywacją do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych, który był inspirowany postacią św. Brata Alberta Chmielowskiego. Organizator - Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie chciał zainteresować uczestników postacią św. Alberta Chmielowskiego i uwrażliwić młodych na potrzeby innych ludzi. Tematyka konkursu zyskała zainteresowanie naszych uczniów i pełni zapału wykonaliśmy płaską pracę, wizję tego co było najpiękniejsze w życiu i działalności tego niezwykłego, świętego człowieka, bo jak powiedział H. Sienkiewicz „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”. Nasza praca pozyskała chwalebne pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej, co sprawiło nam niezwykłą radość, gdyż kolejny raz udało nam się zaprezentować swoje umiejętności i zdolności.

Ostatni Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół przyszpitalnych oraz sanatoryjnych „Wisła - królową polskich rzek” związany był z obchodami roku, gdyż jak ustanowił Sejm RP rok 2017 jest - Rokiem Rzeki Wisły. Organizatorem tego konkursu był Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 30 przy Podmiocie Leczniczym „Copernicus” w Gdańsku, a jego celem było rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz pogłębianie wiedzy z zakresu gospodarczej, turystycznej i kulturalnej roli rzeki. Prace nadesłane na konkurs prezentowały bardzo wysoki poziom, charakteryzowały się piękną kompozycją i ciekawą kolorystyką. Autorzy prac w sposób kreatywny podeszli do tematu prezentując różnorodne techniki, wykazali się dużym zaangażowaniem. Wśród laureatów znalazły się dwa nasze dzieła. W grupie wiekowej klasy IV-VI szkoły podstawowej zapracowaliśmy na godne pochwały trzecie miejsce, a kategorii gimnazjum pozyskaliśmy wspaniałe wyróżnienie. Nasze nagrodzone prace plastyczne będą mogły być oglądane i podziwiane w szpitalu nad Bałtykiem, co nas bardzo cieszy.

Laureaci zaprezentowanych konkursów wykazali się dużym kunsztem, talentem i pomysłowością. Zaproponowana tematyka przypadła do gustu dzieciom i dała hospitalizowanym twórcom możliwości wykonania prawdziwych „dzieł sztuki”, które dostarczyły im wiele pozytywnych emocji i ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu. Pierwszym recenzentem naszych dzieł konkursowych była pani Ordynator dr Ewa Golemiec wraz z białym personelem medycznym. Wszyscy zawsze doceniali nasz włożony wysiłek, pośród codziennych zabiegów i zwracali szczególną uwagę na estetykę wykonanych prac, a pani Ordynator z uśmiechem wręczała laureatom dyplomy i upominki rzeczowe. Wielkie wyrazy wdzięczności składamy na ręce pani Dyrektor SOSW w Lublińcu mgr D. Jakubiszyn, za okazaną pomoc, przyjazne spojrzenie na nasz dorobek, co dodawało nam skrzydeł do dalszej twórczej pracy. Rok 2016/2017 na długo pozostanie w naszej pamięci i można go uznać za udany dla naszej „Wesołej Szkoły”, czego dowodem są uzyskane nagrody w wielu konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.

„Taki dzień jest tylko raz w roku roześmiany, pachnący latem.

Niech się mnoży wiele, wiele razy

i uśmiecha jak słońce pyzate!”

Sukcesy Szkoły Filialnej przy Oddziale Pediatrycznym w Lublińcu w roku szkolnym 2015/2016

Uczniowie Szkoły Filialnej przy Oddziale Pediatrycznym przez cały rok szkolny 2015/2016 chętnie uczestniczyli w różnorodnych konkursach plastycznych, których organizatorami bły placówki oświatowe z wielu zakątków naszej ojczyzny.

Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu to miejsce niezwykłe i pełne tajemnic. Każdy z nas może wyobrazić sobie komandosów inaczej. Tematowi temu poświęcony był konkurs „Komandosi wczoraj i dziś”, który odbył się we wrześniu 2015 roku. Celem jego było zaprezentowanie Polskich Komandosów na przestrzeni lat. Wśród wielu nadesłanych prac plastycznych nagrodę główną Puchar Grand Prix Dowódcy Jednostki Wojskowej w Lublińcu zdobył nasz wychowanek Arek z klasy 4, który odebrał cenną nagrodę na pikniku „Nasza Armia w Naszym Mieście”.

Jesienią wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wspomnienia z wakacji”, którego organizatorem był ZSS przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Zadaniem uczestników było stworzenie różnymi technikami plastycznymi pracy przedstawiającej wspomnienia z minionych wakacji. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, wśród nich znalazła się praca naszej Patrycji, która zajęła I miejsce w kategorii gimnazjum.

W listopadzie uczestniczyliśmy w IX Ogólnopolskim Konkursie „Malowane poezją”, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie. Naszym zadaniem było wykonać pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem z literatury polskiej. Pogoda za oknem sprawiła, że zaprezentowaliśmy utwór poetycki Marii Konopnickiej „Zła zima” Na konkurs wpłynęło 1615 prac, a nasze arcydzieło zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiej wystawy prac plastycznych.

Na zaproszenie ZSO nr 12 w Gliwicach uczestniczyliśmy w XII Edycji Wojewódzkiego Konkursu dla dzieci i młodzieży „Śląsk moja mała ojczyzna - Schlesien meine kleine Heimat”. Konkurs miał 6 kręgów tematycznych do wyboru. My wybraliśmy jeden z nich „wśród śląskich tradycji”. Nasza praca literacka „Jesiyń na Ślonsku”, wykonana zbiorowo, w formie albumu była bogato ilustrowana i opisywała w śląskiej gwarze wszystkie jesienne tradycje i zwyczaje naszego regionu. Jury przyznało jej wyróżnienie.

Niepełnosprawność może dotknąć każdego z nas i czasami trudno pokonać trudy dnia codziennego. Tematowi temu poświęcony był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”, którego organizatorem był ZSS przy Uzdrowisku w Goczałkowicach - Zdroju. Celem jego było uświadomienie dzieciom, jak ważne w życiu jest zrozumienie ludzi niepełnosprawnych. Ocenie podlegała estetyka prac, pomysłowość oraz ciekawa interpretacja tematu. Uczeń naszej „Wesołej Szkoły” spełnił wszystkie kryteria, a jego dzieło zdobyło I miejsce w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej.

W celu ratowania dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych naszego regionu uczestniczyliśmy w IV Edycji Konkursu Plastycznego „Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny” zorganizowany przez ZSO 12 w Gliwicach. Konkurs adresowany był dla dzieci i młodzieży z województw : śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Jego zadaniem było wykonanie dowolną techniką zabytku. Nasza uczennica wybrała Zamek Lubliniecki i komisja konkursowa przyznała jej wyróżnienie.

Pod wrażeniem postaci z bajek jesteśmy przez cały rok, dzięki naszej małej szpitalnej biblioteczce. Do nas właśnie był skierowany III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bajkowy świat”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Na konkurs nadesłano 352 prace z różnych szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Wśród nich znalazło się arcydzieło naszej uczennicy, które zajęło III miejsce w kategorii gimnazjum. Julka wykazała się inwencją twórczą i pomysłowością w łączeniu różnych materiałów i technik plastycznych.

Wiosną wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych „Postać Brata Alberta Chmielowskiego”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie, zadaniem było stworzenie różnymi technikami plastycznymi postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego z uwzględnieniem jego działalności. Konkurs cieszył się dużym odzewem, a jury nie przyznało trzech pierwszych miejsc, tylko wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. Nasza praca zdobyła wyróżnienie w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej.

W ramach współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym, wykonując plakat reklamujący „Zdrowy tryb życia”. 14 maja 2016 roku na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu odbyła się Kampania Prozdrowotna „Twoje TAK ma ZNACZENIE”, której organizatorem była Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Zwieńczeniem imprezy było uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego. Dzięki zaangażowaniu uczennicy udało nam się zdobyć II miejsce w kategorii gimnazjum. Nagrodą był tablet, który Kasia odebrała z rąk organizatorów kampanii zdrowotnej.

Książka towarzyszy chorym dzieciom każdego dnia. To dzięki niej mali pacjenci szybciej wracają do zdrowia, gdyż jest lekarstwem na smutki i najlepszym przyjacielem. Zainteresowania czytelnicze oraz jubileusz 70 lecia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu były inspiracją do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym o książce i bibliotece. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 7-10 lat i miał kilka tematów do wyboru. My wybraliśmy temat „Kartka urodzinowa dla Biblioteki”. Wspólnymi siłami wykonaliśmy laurkę z życzeniami, praca uzyskała wyróżnienie.

W czerwcu wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych „Moje marzenia”, który organizował Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. Jego celem było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Komisja konkursowa przyznałam nam II miejsce w kategorii gimnazjum, biorąc pod uwagę wyobraźnię twórczą i pomysłowość.

W końcu czerwca wzięliśmy udział w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W Śląskim Klimacie – Bery i Bajki Śląskie” którego organizatorem był ZSS przy Ośrodku Terapii i Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. Naszym zadaniem było przygotowanie pracy zainspirowanej jedną z berów i bajek śląskich. My wybraliśmy bajkę o górniku Karliku i zdobyliśmy wyróżnienie w trzeciej grupie wiekowej.

Uczestnicy wymienionych konkursów plastycznych popisali się dużym talentem, samodzielnością i estetyką wykonania prac. Komisje konkursowe miały niełatwe zadania, gdyż wszystkie arcydzieła zachwycały swoim urokiem. Pierwszymi recenzentami naszych prac był biały personel Oddziału Pediatrycznego w Lublińcu na czele z Panią Ordynator dr Ewą Golemiec. Pomimo wielu obowiązków zawsze znaleźli dla nas czas, dobre serce i uśmiech. Nasza Pani Ordynator z wielką radością wręczała dyplomy oraz nagrody, gratulując laureatom. Wszystkim, którzy okazali nam ogromną życzliwość w przygotowaniu prac konkursowych składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że samo tworzenie tych arcydzieł dało wiele pozytywnych emocji autorom, co pozwoliło choć na chwilę zapomnieć o chorobie w szpitalu.

„Taki dzień jest tylko raz w roku roześmiany, pachnący latem.

Niech się mnoży wiele, wiele razy

i uśmiecha jak słońce pyzate!”