Wojewódzki Konkurs Ekologiczny 

„W przyrodzie nic nie ginie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. "W przyrodzie nic nie ginie".

W przyrodzie nic nie ginie… wszyscy musimy być odpowiedzialni za mądre życie na naszej wspólnej zielonej planecie. Codziennie odkrywajmy małe kroki w pogłębianiu naszej świadomości ekologicznej. Od roślin i zwierząt uczmy się miłości, współpracy i wytrwałości, uczmy się szacunku wobec natury. Pamiętajmy o konsekwencjach swoich działań na przyrodę. Pokażcie nam codzienne życie roślin i zwierząt, siłę i piękno natury, pamiętając o tym, że wszyscy żyjemy w ekosystemie, a dbanie o równowagę w przyrodzie to nasza wspólna sprawa, dla nas i przyszłych pokoleń.

Czekamy na Wasze prace, do dzieła ! 

Organizator i patronat

Organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM”.  

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego.

Miejsce

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  im. Konrada Mańki w Lublińcu przy ul.  Stalmacha 90.

Kontakt - +48 34 356 32 41 / 608-535-102

Cele konkursu

Organizacja konkursu

Kategorie wiekowe:

Kryteria oceny prac:

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie A3 ; każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

Technika:

Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, collage, grafika, (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

Terminy, ocena prac i nagrody:

Termin nadsyłania prac: 22.05.2023r.

na adres: SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

ul. P. Stalmacha 90

42 – 700 Lubliniec

z dopiskiem: W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE


Laureaci konkursu o wyniku i terminie gali finałowej zostaną powiadomieni telefonicznie. Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury, wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej SOSW w Lublińcu w zakładkach aktualności. Laureaci konkursu o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomy pamiątkowe i cenne nagrody rzeczowe. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, prace nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu oraz do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Informacje ogólne W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE.doc
KARTA ZGŁOSZENIA W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE.doc
RODO W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE.pdf

Finaliści konkursu plastycznego "W naturze nic nie ginie".