Wojewódzki Konkurs Ekologiczny 

„Ekodisco”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. "Ekodisco".

Po wcześniejszych edycjach naszego konkursu plastycznego, tj. CZUŁY DLA NATURY, W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE przyszła pora na EKODISCO.

W imieniu żaby śmieszki, biegusa zmiennego, zająca morskiego, turkucia podjadka i wszystkich przedstawicieli fauny i flory zapraszamy na disco granie. Czas na zabawę i taniec  pokazując nam piękno przyrody tak roślin, jak i zwierząt pokażcie nam ich zaczarowany świat, bo przecież zwierzęta, rośliny, ptaki i ssaki też się przyjaźnią, cieszą, śmieją się i zakochują...idąc tym tropem pewnie tańczą na leśnej polanie :)

Uśmiechnij się i do dzieła :)

Organizator i patronat

Organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu oraz współorganizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM”.  

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego.

Miejsce

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  im. Konrada Mańki w Lublińcu przy ul.  Stalmacha 90.

Kontakt - +48 34 356 32 41 / 608-535-102

Cele konkursu

Organizacja konkursu

Kategorie wiekowe:

Kryteria oceny prac:

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie A3 ; każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

Technika:

Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, collage, grafika, (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

Terminy, ocena prac i nagrody:

Termin nadsyłania prac: 24.05.2024 r.

na adres: SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

ul. P. Stalmacha 90

42 – 700 Lubliniec

z dopiskiem: "EKODISCO"


Termin nadsyłania prac do 24.05.2024 r., ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu przewidziane jest na 05.06.2024 r. Laureaci konkursu o wyniku i terminie gali finałowej zostaną powiadomieni telefonicznie. Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury, wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej SOSW w Lublińcu w zakładkach aktualności. Laureaci konkursu o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomy pamiątkowe i cenne nagrody rzeczowe. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, prace nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu oraz do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

INFORMACJA OGÓLNA ekodisco.doc
KARTA ZGŁOSZENIA EKODISCO.doc
RODO Konkurs plastyczny ECODISCO.doc