PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego startujemy z realizacją nowych zadań w ramach programu #Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i  społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W ramach programu nasza Szkoła Podstawowa otrzymała wsparcie w kwocie w 60.000 zł (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 - 30.000 zł i Szkoła Filialna – 30.000 zł).

W ramach #Laboratoriów Przyszłości został zakupiony nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych, w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz uroczystości i imprez szkolnych.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup : drukarek 3D wraz z akcesoriami, długopisów 3D creality, laptopów, mikrokontrolerów z czujnikami i akcesoriami, edukacyjnego zestawu z robotem Photon, oświetlenia oraz nagłośnienia do realizacji nagrań, mikrofonu kierunkowego, statywu, gimbalu, mikroportu, aparatnu fotograficznego, kamery. Zakupiono również wyposażenie do pracowni technicznej : stacje lutownicze z gorącym powietrzem, pilniki, mierniki, kątomierze, takery, zasilacze, imadła, tarniki do drewna, wiertła, szczypce, zestawy elektroniczne Boffin, zestaw narzędzi ucznia, zestaw oświetleniowy, klocki Gigo, piła ramowa kątowa, skrzynki narzędziowe.

Wszystkie te sprzęty będą służyły kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych uczniów, pomagały w rozwijaniu umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

REALIZACJA PROGRAMU 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Filialnej korzystają już ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Zajęcia wzbudzają ciekawość, angażują uczniów oraz sprzyjają rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych. Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoliło na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz  praktycznych umiejętności uczniów.

Laboratoria przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych, a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.


Rok szkolny 2023/2024

laboratoria przyszłości I semetr 2023-2024.mp4

  I  SEMESTR 2023/2024

Rok szkolny 2022/2023

Laboratoria przyszłości - wrzesień.mp4

WRZESIEŃ 2022

Laboratoria przyszłości - październik.mp4

PAŹDZIERNIK 2022

Laboratoria przyszłości -listopad.mp4

LISTOPAD 2022

Laboratoria przyszłości - grudzień.mp4

GRUDZIEŃ 2022

Laboratoria przyszłości - styczeń.mp4

STYCZEŃ 2023

Laboratoria przyszłości - luty.mp4

LUTY 2023

Laboratoria przyszłości - marzec.mp4

MARZEC 2023

Laboratoria przyszłości - kwiecień.mp4

KWIECIEŃ 2023

Laboratoria przyszłości - maj.mp4

MAJ 2023

Laboratoria przyszłości - czerwiec.mp4

CZERWIEC 2023