Aktywna 

Przerwa

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach zaprosiły publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w Konkursie Szkolna aktywność fizyczna” prowadzonego w ramach projektu „Szkolna aktywność fizyczna”. Partnerem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych. Przedmiotem konkursu jest film prezentujący szkolną aktywność fizyczną uczniów podejmowaną w trakcie lekcji (ćwiczenia śródlekcyjne) lub w trakcie przerwy (aktywna przerwa).

Poniżej przedstawiamy film konkursowy Aktywna przerwa przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej.