Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 

dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami

Google Workspace for Education Fundamentals

wybierz, kliknij , zaloguj sie i pracuj...

Tu zajrzyj:

Ostatnio w naszej szkole

kliknij obrazek i zobacz wydarzenie